Životnost pneumatik pro osobní a dodávková vozidla
Výrobci pneumatik dlouho zkoumali roli zákazníků v údržbě a péči o vlastní pneumatiky. Okamžik výměny pneumatik je na zodpovědnosti majitele pneumatik. Majitel pneumatik by měl vzít v úvahu faktory jako provozní podmínky, historii údržby pneumatik, kvalitu skladování, vizuální prohlídku a dynamické vlastnosti. Majitel se může také obrátit s jakýmikoliv dotazy na profesionální pneuservisy. Následující informace a doporučení mohou napomoci k maximální životnosti pneumatik.
Pneumatiky jsou navrženy a konstruovány k poskytování vynikajících vlastností po dlouhou dobu. Pro maximální užitek musí být pneumatiky řádně udržovány, aby se zamezilo poškození pneumatik a jejich následné nezpůsobilosti. Životnost pneumatik je souhrnem podmínek skladování, uložení, rotace a provozních podmínek, které musí pneumatika za svůj život prodělat (zatěžování, rychlost, huštění, poškození z provozu atd.). Jelikož se provozní podmínky značně liší, není možné přesně odhadnout životnost žádné konkrétní pneumatiky chronologicky v čase.

Majitel hraje důležitou roli v údržbě pneumatik
Pneumatiky musí být vyměněny z různých důvodů, jako např. opotřebení na minimální hloubku dezénu, poškození či znehodnocení (průrazy a průpichy, pořezání, vnější poškození, praskliny, boule, podhuštění, přetížení atd.). Z tohoto důvodu musí být pneumatiky, včetně neplnohodnotných rezervních pneu, pravidelně kontrolovány, minimálně jedenkrát za měsíc. Pravidelná kontrola je obzvláště důležitá při dlouhodobém používání pneumatik. Jestliže je předpoklad, případně fyzicky zjištěno poškození pneumatiky, Continental doporučuje vyšetření pneumatiky v profesionálním pneuservisu. Zákazník pak může takovou konzultaci využít k rozhodnutí, zda může pneumatiku nadále používat. Doporučujeme současně zkontrolovat i rezervní pneumatiku. Tato běžná kontrola by měla být provedena bez ohledu na to, zda je vozidlo vybaveno zařízením pro monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách.
Vřele doporučujeme pravidelnou vizuální kontrolu pneumatik. Majitel by měl také zpozornět při jakékoliv změně dynamických vlastností jako je zvýšený únik vzduchu, hluk nebo vibrace. Takové změny mohou být indikátorem, že jedna nebo i více pneumatik by měla být okamžitě vyměněna. Majitel by také měl jako první zaznamenat tvrdý náraz pneumatiky do díry a zajistit okamžitou prohlídku pneumatiky po takovém nárazu.
Skladování pneumatik, skladovací podmínky a postupné otáčení je také důležité pro dlouhodobé zachování provozuschopnosti.Více informací o správném skladování, podmínkách a pootáčení je uvedeno v jiných publikacích od Continentalu, které jsou dostupné v pneuservisech a na webových stránkách.

Doporučení provozní doby pneumatik
Continental si není vědom žádných technických omezení, která by přesně specifikovala maximální stáří pro vyřazení pneumatiky z provozu. Nicméně, stejně jako ostatní výrobci pneumatik a celý automobilový průmysl, Continental doporučuje výměnu všech pneumatik (včetně rezervních kol), které byly vyrobeny před více než deseti (10) lety za nové. To i v případě, že pneumatiky vypadají použitelně podle vnějšího vzhledu a i když zbytková hloubka dezénu ještě nedosáhla minimální povolené hloubky. Výrobci vozidel mohou doporučovat i rozdílný věk pro výměnu pneumatik, založený na základě specifického použití vozidla. Continental doporučuje takové informace respektovat. Zákazníci si mohou všimnout, že většina pneumatik je vyměněna dříve než uplyne 10 let, na základě opotřebení a z jiných důvodů. Uvedená doporučená doba pro výměnu pneumatik nijak nesnižuje zodpovědnost majitele za výměnu pneumatik dle aktuální potřeby.


Časové rozpoznání stáří pneumatik
Stáří jakékoliv pneumatiky může být nalezeno na bočnici po prozkoumání znaků následujících za symbolem „DOT“.
Stáří pneumatik po roce 1999 je dáno u všech výrobců pneumatik posledními čtyřmi číslicemi, které identifikují datum výroby podle týdnů. První dvě číslice ze čtyřčíslí označují týden výroby (v rozsahu od „1“ do „53“). Poslední dvě číslice označují rok výroby (např. pneumatika s označením „DOT XXXXXXXX2703“ byla vyrobena ve 27 týdnu roku 2003).
Pneumatiky vyrobené před rokem 2000 mají datum výroby označeno pouze třemi číslicemi. Pro další rozlišení data výroby v rámci desetiletí 1990 přidal Continental za trojici čísel označujících datum výroby trojúhelník (◄). To znamená, že pneumatiky s označením „DOT XXXXXXX274“ byly vyrobeny v týdnu 27 roku 1994.