USKLADNĚNÍ A STÁRNUTÍ PNEUMATIK

 1. USKLADNĚNÍ PNEUMATIK, FAKTORY A DOPORUČENÍ OVLIVŇUJÍCÍ ŽIVOTNOST PNEUMATIK

Vlhkost, teplota, světlo, některé chemikálie a přítomnost elektrických zařízení jsou známé faktory, které ovlivňují životnost pneumatik, proto je nezbytné, aby byly pneumatiky skladovány správně.

 • VLHKOST: Pneumatiky skladujte v suchém a chladném prostředí s přirozenou ventilací, aby se zabránilo kondenzaci.

Při venkovním skladování musí být pneumatiky zakryty neprůhlednou a nepromokavou plachtou.

 • SVĚTLO: Chraňte pneumatiky před UV zářením (slunečním zářením).
 • TEPLOTA: Musí být pod 350C -Zabraňte přímému styku pneumatik s radiátory a trubkami.
 • ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ, ROZPOUŠTĚDLA, UHLOVODÍKY, HOŘLAVINY, CHEMIKÁLIE: Nikdy neskladujte pneumatiky společně s těmito zařízeními a produkty.
 • POHYB ZBOŽÍ VE SKLADU: Pohyb pneumatik ve skladu by měl být organizován, tj. pneumatiky by měly být odebírány dle data uskladnění.
 • KRÁTKODOBÉ USKLADNĚNÍ (­< 4 týdny): Naskládané na sebe na paletách nejvýše však do výšky 1,2m.

Po čtyřech týdnech by se měly sloupce pneumatik přeskládat v opačném pořadí. Pokud je pneumatika namontována na ráfcích, měla by se skladovat ve vertikální poloze, popřípadě v jedné vrstvě na polici.

 • DLOUHODOBÉ USKLADNĚNÍ: Skladujte pneumatiky svisle na policích nejméně 10cm od podlahy. Aby nedošlo k deformaci, pneumatiky průběžně pootáčejte.

 

 1. OZNAČENÍ STÁŘÍ PNEUMATIKY

Platné předpisy stanoví, že datum výroby by mělo být uvedeno na bočnici pneumatiky.

Toto datum se skládá ze čtyř číslic, první dvě označují týden a poslední dvě označují rok výroby.

 1. DOPORUČENÍ PO DOBU POUŽÍVÁNÍ

Pneumatiky jsou vyrobeny z materiálů založených na gumové bázi a mnoha dalších komponent, jejichž vlastnosti mají zásadní význam pro správnou funkčnost pneumatiky. Tyto vlastnosti se časem mění a závisí na celé řadě faktorů, jako jsou klima, skladovací podmínky, způsob jejich používání (zatížení, rychlost, tlak v pneumatice), kterým je pneumatika vystavena po dobu svého používání. Tyto faktory, které ovlivňují životnost pneumatiky se mohou lišit do takové míry, že není možné určit životnost pneumatiky, proto doporučujeme:

 • motocyklové a skútrové pneumatiky pravidelně kontrolovat, a to jak kvalifikovaným odborníkem, tak i průběžně uživatelem
 • po pěti letech používání provést celkovou kontrolu stavu pneumatiky
 • po deseti letech používání by měla být pneumatika vyměněna za novou, a to i když je pneumatika v dobrém stavu a její opotřebení nedosáhlo meze možného opotřebení. Toto opatření se týká i pneu příslušenství jako jsou
  duše pásky do ráfků, s výjimkou příslušenství, kde je výrobcem uvedeno jinak. Např. Bib Mousse.
 1. STÁŘÍ A VÝKONNOST DODÁVANÝCH PNEUMATIK

Přílišné stárnutí pneumatiky může mít vliv na její výkon a dokonce i na její provozní vhodnost.   

Nemělo by se srovnávat stárnutí a stáří pneumatiky.

Stárnutí pneumatiky závisí pouze na podmínkách, při nichž byla pneumatika skladována, a způsobem, jakým byla používána.

Například, jestliže novou pneumatiku uskladníme v blízkosti transformátoru, mohou v její bočnici během několika dní vzniknout trhliny, které budou mít vliv na schopnost pneumatiky udržet tlak.              

MICHELIN garantuje jednotnost vlastností u všech pneumatik dodávaných zákazníkům.